Висок интерес към КИА на тазгодишната Кандидатстудентска борса

Mar 8, 2013

Щандът на Колежа по икономика и администрация – Пловдив се радва на огромен интерес по време на Националната кандидатстудентска борса 2013.

До момента голяма част от посетилите щанда в София и Пловдив изявиха желание да учат в КИА, а над 100 кандидатстуденти са подали заявление за предварителния изпит на 29 март. Абитурентите бяха силно заинтригувани от перспективните специалности, модерната база на КИА, както и от възможностите за предварителен прием в колежа.

На особено внимание се радваха двете нови специалности, които Колежът стартира от следващата учебна година – „Управление на човешките ресурси” и „Реклама и PR”. Голям интерес предизвикаха: „Мениджмънт на обществения ред” и „Мениджмънт на антитерористичната дейност”. Традиционно висок е интересът и към останалите специалности: „Финанси”, „Счетоводство и контрол”, „Маркетинг”, „Икономика на туризма”, „Бизнес администрация”, „Спортен мениджмънт” и „Бизнес информатика”.

Най-търсени по време на борсата са специалностите в сферата на обществения ред и антитероризма, както и основните икономически специалности. Увеличава се интересът и към задочната и дистанционната форма на обучение.

Щандът на Колежа ще продължава участието си както следва: на 18 март 2013 г. в Хасково, читалище „Заря” и на 19 и 20 март 2013 г. в Стара Загора, фоайето на хотел „Верея”.

Приемът в Колежа става с оценка от матура или полагане на писмен конкурсен изпит (есе или тест). Висшето училище приема студенти и с оценка от издържани кандидатстудентски изпити в други вузове по езикова култура, български език и литература, математика, география, история и икономика.

Повече информация относно приема можете да получите на место в Пловдив, бул. Кукленско шосе 13 или на тел. 032/ 260 974.

Можете да кандидатствате и онлайн като попълните формата от уеб страницата на колежа: www.cea.bg. Формата за обратна връзка /eл. поща/ е: ksk @ cea.bg.