Възможността за ранно записване във Висшето училище по сигурност и икономика към момента с есе заинтересува изключително дванадесетокласниците от СУ „Константин Величков“ в Пловдив.

Преподавателят във ВУСИ проф. д-р Васил Георгиев и мениджърът „Кандидатстудентски дейности“ Радослава Сенгалевич запознаха учениците с трите професионални направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление по време на проведената присъствена презентация на вуза.

Зрелостниците се интересуваха от специалностите и предметите, които се изучават в съответните бакалавърски програми. Те поставиха много конкретни въпроси за професионалното направление „Икономика“ и специалността „Икономика на туризма“.

В резултат от обстойното представяне на възможностите за качествено европейско обучение във ВУСИ сред учениците бе заявена готовност да се включат своевременно в онлайн кандидатстването с есе.

Екипът на вуза благодари на директора на СУ „Константин Величков“ Диана Райчева и зам.-директора Мария Чобанова за оказаното внимание при осъществяване на срещата с дванадесетокласниците.