Екип на Висшето училище по сигурност и икономика посети 2 професионални гимназии  и престижно средно училище във Велинград като част от динамичната презентираща програма в кандидатстудентска кампания 2024/25 година.

Главният секретар доц. д-р Атанаска Тунтова и мениджърът „Кандидатстудентски дейности“ Радослава Сенгалевич разговаряха с единадесетокласниците от Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“. Те представиха със съдействието на директора Георги Янчев актуалните бакалавърски специалности в трите професионални направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление. Учениците проявиха изключителен интерес към обучението по криминалистика и противодействие на тероризма. Те споделиха, че много от възпитаниците на гимназията се насочват към полицейската професия.

Екипът на ВУСИ се срещна и с единадесетокласници на  Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ с подкрепата на зам.-директора по учебно-творческата дейност Елена Еличина-Гергова.  Учениците от паралелките с профили „Икономика и мениджмънт“ и „Производство и обслужване на заведения за хранене и развлечения“ поставиха редица въпроси за бакалавърските програми по национална сигурност и икономика на туризма. Единадесетокласниците заявиха изключително желание да посетят Висшето училище по сигурност и икономика в Дните на кариерата и отворените врати, които се провеждат всеки петък и събота.

Главният секретар доц. д-р Атанаска Тунтова и мениджърът „Кандидатстудентски дейности“ Радослава Сенгалевич запознаха също единадесетокласниците в СУ „Васил Левски“ с бързата и лесна процедура по онлайн кандидатстването във ВУСИ. Учениците научиха и за възможността, че могат да си запазят предпочитана от тях специалност преди да са завършили средното си образование, като се включат в процедурата по ранно записване на вуза. Екипът на ВУСИ благодари на директора Емил Моллов за осъществяване на срещата с възпитаниците на училището.