Излезе от печат вторият тираж на монографията „Интелектуалците в антиинтелектуална ситуация“ на доц. д-р Катя Михайлова. Тя благодари на президента на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов и на Издателски комплекс на вуза в лицето на неговия управител и председател на Настоятелството Олга Манолова за доверието към “Интелектуалците”. „Единствено и само заедно можем да направим ситуацията малко по-интелектуална“- споделя доц. д-р Михайлова.

Припомняме, че научни рецензенти на монографията са проф. д-р Маргарита Пешева и доц. д-р Михаела Мишева, научен редактор – проф. д.с.н. Михаил Мирчев, а редактор – д-р Миролюба Ячкова.

Изданието събира отново радост и пожелания от учени и общественици, които посочват, че България има необходимост от този научен труд по пътя към градивното си интелектуално развитие.