Излезе от печат вторият тираж на тритомната монография „Bлᴀᴄт и пᴘиʙилᴇгии ʙ пᴏлитичᴇᴄᴋᴀтᴀ иᴄтᴏᴘия (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“ на проф. д.п.н. Георги Манолов, съобщи Издателският комплекс на Висшето училище по сигурност и икономика. Научното издание може да се открие във веригите книжарници на „Хеликон“ и „Сиела“, в онлайн книжарница store.bg и в книжарницата на Университетското издателство „Паисий Хилендарски“.

„Изследвал съм феномена привилегии от гледна точка на властта, защото, както е известно, властта и привилегиите са като сиамските близнаци“ – припомняме, каза проф. д.п.н. Георги Манолов при представянето  на тритомника през ноември миналата година в Литературен клуб „Перото“ в София. Той обясни, че е търсел политическите измерения на привилегиите тогава, когато те било законно, било незаконно се дават на едни или други политически елити. „Направил съм на няколко пъти много рязка диференциация на това, че привилегиите, свързани с властта са едно, социалните привилегии са съвсем друго. Изследвам привилегиите, които се получават на базата власт и институции. Това е една от водещите нишки. На второ място важни са легитимността и нелегитимността, което дава класификация на самите привилегии. Важно е те да са легитимни, но дори и така те дразнят обществото, защото те са много повече от това, което трябва да получават политически елити и лидери, затова съм се опитал да очертая границата между законност и незаконност в политическите привилегии и да направя тази диференциация“ – посочи проф. д.п.н. Манолов. Другият жалон, който го е водил, е кое е нормално и кое не е, коментира той и посочи, че също е засегнал бъдещето на привилегиите и какво трябва да се прави. „На първо място трябва да се преосмисли моделът на възнагражденията на народните представители. Заедно с колеги разработваме алгоритъм на привилегиите, на депутатските възнаграждения, който ще включва набор от най-съществени критерии и ще отчита всичко онова, което е дейност на народния представител. Чрез съответната точкова система ще се отчете реално кой какво участие е взел в дейността на парламента. Не съм наивен и знам, че това няма да стане лесно и може да стане с промяна на ред закони, на изборния кодекс, на избирателната система. Няма как с тази пропорционална избирателна система ние да искаме възможно най-добро качество“ – посочи още проф. д.п.н. Манолов и подчерта, че това може да се направи като начало с разработката на закон за политическите привилегии в България.

Припомняме също, че за кратко време след представянето, първото издание бе изчерпано поради големия интерес от научните среди и широката общественост.