Висшето училище по сигурност и икономика провежда за поредна година съвместно с Районния център за транфузионна хематология в Пловдив акция за кръводаряване.

Тя ще се състои на 1 декември, петък, от 8:30 ч. до 13 ч. във 2-ра аудитория.

Целта на доброволното и безвъзмездно кръводаряване е да се осигури помощ на нуждаещи се пациенти в лечебните заведения с кръв и кръвни съставки. Така се осъществява и приобщаване на повече хора към идеята за благотворителност, милосърдие и добротворство, тъй като през последните години намалява броят на безвъзмездните и доброволни кръводарители.

От Районния център за транфузионна хематология изразяват благодарността си, че ВУСИ отново проявява авторитетно разбиране и съдействие при реализирането на кампанията.