Председателят на Настоятелството Олга Манолова презентира възходящото и устойчиво развитие на Висшето училище по сигурност и икономика на международен образователен форум в Северна Македония. Тя и воденият от нея екип взеха активно участие в изключително интензивната програма на „Глобални перспективи за приобщаващото образование: Стратегии за изграждане на разнообразни и равноправни учебни среди“.

Международният славянски университет в Свети Николе бе организатор и домакин на събитието в партньорство с ВУСИ, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ и Аксарайския университет в Турция. Образователният форум се проведе в рамките на мобилността по европейската програма „Еразъм+“.

Програмата бе открита от проф. д-р Йордан Гьорчев, председател на Управителния съвет на Международния славянски университет. Динамиката на събитието бе постигната както от оживената дискусия, така и от реализирания виртуален компонент по темата.

Лектори и участници проявиха изключителен интерес към успешно реализираните юбилейни тържества в чест на 20-ата годишнина на ВУСИ, представени от председателя на Настоятелството Олга Манолова. В изказването си тя открои и постиженията по линия на социалната програма на висшето училище, стартирала почти от неговото създаване и към момента развиваща се без аналог в частното висше образование в България. Така чрез последователната си устойчива социална стратегия, ВУСИ се стреми достойно да отговори на предизвикателствата на времето, помагайки на млади хора в неравностойно положение да получат своето мечтано и жизненонеобходимо висше образование, подчерта Олга Манолова и посочи, че висшето училище планира активно иновативни инициативи с оглед усъвършенстване на съвременната образователна среда.

Международният образователен форум в Свети Николе завърши със стилно парти и обща снимка на участниците.