Висшето училище по сигурност и икономика получи висока оценка за организацията на международния форум на тема „Сигурността на младите хора в глобалната цифрова среда – рискове и решения“ от представителите на чуждестранните университети, които се включиха в него.  Преподаватели и студенти от Международния славянски университет в Свети Николе (Северна Македония), от Университета по сигурност и мениджмънт в Кошице (Словакия), от Университета „Агора“ в Орадя (Румъния), от ИСМА в Рига (Латвия) и от ВУСИ участваха активно в петдневното събитие, което се реализира в рамките на образователната мобилност по европейската програма „Еразъм+“.

В изключително наситената и динамична програма като лектори се включиха проф. д-р Васил Георгиев с темата за регламентите на ЕС за изкуствения интелект, проф. д-р Михаил Михайлов с анализ за младежката безработица в различни държави и произтичащия от това риск за социалната сигурност, проф. д-р Валентина Алексиева с дискусия за използването на актуалните технологии в индустрията и новата индустриална революция, доц. д-р Милорад Йорданов с темата за право на свобода и сигурност и законосъобразност на полицейското задържане, както и докторант Борис Зарков с научна разработка за разузнаването от открит източник.

Студентският съвет на ВУСИ представи по време на форума разработка, фокусирана върху дигитализацията сред младите хора и важността те да се научат да се предпазват от негативните аспекти на интернет пространството. Представителите на чуждестранните университети бяха обстойно запознати с дейността и поредицата от научни и социални инициативи на студентската общност на ВУСИ.

В края на обучението студентите разгледаха забележителностите на Пловдив, посетиха Карлово и НМ „Васил Левски“ и се впечатлиха от гледките в пещерата „Снежанка“ край Пещера.