Висшето училище по сигурност и икономика провежда международен форум на тема „Сигурността на младите хора в глобалната цифрова среда – рискове и решения“. Участници в него са преподаватели и студенти от Международния славянски университет в Свети Николе (Северна Македония), от Университета по сигурност и мениджмънт в Кошице (Словакия), от Университет „Агора“ в Орадя (Румъния), от ИСМА в Рига (Латвия) и от ВУСИ. Събитието се осъществява в рамките на образователната мобилност по европейската програма „Еразъм+“.

„Темата за сигурността на младите хора в глобалната цифрова среда е изключително актуална в Европа и в света“ – каза в приветствието си при откриването президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов. „Важно е всички да си сверим часовника в опита, който сме постигнали в тази проблематика – как я разглеждаме както в учебния процес, така и в непосредствената ни действителност“ – посочи той. Проф. д.п.н. Манолов подчерта, че е дълбоко убеден, че форумът ще премине на много високо равнище и ще формулира полезни за всички научни изводи.

От своя страна председателя на Настоятелството Олга Манолова сподели, че настоящото събитие се провежда в град, който е на 8 хиляди години, и това е предпоставка за интересна и пълноценна работа на форума.

В изключително интензивната 5-дневна програма са включени научни разработки на преподаватели във ВУСИ, които разглеждат въпросите за регламентите на ЕС за изкуствения интелект, извличането на информация от открити източници, младежката безработица – риск за социалната сигурност, AI в прехода от индустрия 4.0 към индустрия 5.0, както и право на свобода и сигурност и законосъобразност на полицейското задържане.

„Чуждестранните колеги са очаровани от модерната сграда на ВУСИ“ – споделят Еразъм+ координатор Борис Зарков и председателят на Студентския съвет Маргарита Моллова. „Впечатлени са от електронното стрелбище и криминалистичната лаборатория. Това за тях е ново и иновативно“. Участниците във форума са се запознали също с активната дейност на Студентския съвет на ВУСИ, както и с негови представители.