Излезе от печат XIX том на Годишника на Висшето училище по сигурност и икономика за 2022 година.

Сборникът съдържа 23 доклада и специална публикация, посветена на 75-годишнината на акад. проф. д.с.н. Димитър Димитров – ректор на ВУСИ в периода 2010 – 2016.  Научните разработки са структурирани в отделни тематични направления: политика, сигурност, икономика, финанси, право и управление. Включените материали имат оригинален научноизследователски принос. Годишникът представя доклади на български и на английски език.

Отговорен редактор на изданието е президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов.

Сборникът е дело на Издателски комплекс ВУСИ. Съдържанието на научното издание можете да свалите от тук.