Председателят на Настоятелството на Висшето училище по сигурност и икономика Олга Манолова проведе работна среща с Анна Димитрова – регионален мениджър, и Янна Георгиева – акаунт мениджър, в телекомуникационна компания А1 България. Темата на разговора бе подписване на договор за сътрудничество между двете институции.

Целта е обединяване на усилията за осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на висококачествено подготвените студенти на ВУСИ.  Разгледани бяха актуалните и атрактивни образователни форми, които пловдивският вуз предлага като бакалавърски, магистърски и докторски програми в трите професионални направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление, както и иновативните квалификационни курсове, съобразени с динамиката на пазара на труда.

Важен акцент в разговора бяха проектите и майсторските класове на висшето училище в сферата на киберсигурността, която е водеща тема и в световен мащаб.

Срещата е част от деловата програма на ръководството за предстояща юбилейна 20-годишнина на ВУСИ в контекста на подобряване на образователния климат и ноу хау модернизацията във всички сфери на обществения живот у нас.