Проф. д.п.н. Георги Манолов – президент на Висше училище по сигурност и икономика, и инж. Румен Цонев – председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на Холдинг КЦМ 2000, обсъдиха възможностите за сътрудничество между двете структури. Това стана по време на делова среща между двамата ръководители, участие в която взе и  председателят на Настоятелството на пловдивския вуз Олга Манолова.

Проф. д.п.н. Манолов и инж. Цонев коментираха темата за многообразието от бакалавърски и магистърски специалности в професионалните направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление на авторитетното висше училище, както и провежданите от него изключително актуални квалификационни курсове, които надграждат професионалните знания и увеличават шанса за кариерно израстване.

Важни акценти в разговора бяха също възможностите за провеждане на стажове и практики, осъществяване на майсторски класове, съвместна разработка на научноизследователски проекти, подготовка на докторанти, както и реализиране на общественозначими културни инициативи.

В края на визитата проф. д.п.н. Георги Манолов подари на високопоставения гост най-новия си научен труд – тритомника „Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“, издаден от ИК ВУСИ.