Ръководството на Университета по мениджмънт на сигурността в Словакия гостува на ВУСИ

Feb 3, 2022

В рамките на програмата Еразъм+ във Висшето училище по сигурност и икономика пристигна ръководството на Университета по мениджмънт на сигурността в Кошице, Словакия. Президентът и ректор на университета – проф. Масарош, първият заместник-ректор,  заместник-ректорът по информатика, председателят на академичния сенат и отговорникът за финансовата част проведоха ползотворна дискусия с президента на ВУСИ – проф. д.п.н. Георги Манолов, председателя на настоятелството г-жа Олга Манолова и зам.-ректора по учебната дейност доц. д-р Людмила Дикова.

Още при пристигането си в Пловдив чуждестранните гости имаха възможността да разгледат базата на ВУСИ, като останаха изключително впечатлени от иновативната и модерна учебна среда, създадена във ВУЗА. „Определено още на пръв поглед ВУСИ прави впечатление за университет на много високо равнище – по-високо от това на много частни университети в Европа“, коментира първият зам.-ректор на Университета по мениджмънт на сигурността.

В рамките на последвалата дискусия между ръководствата на двата университета бяха обсъдени бъдещите възможности за сътрудничество, като основните ниши за колаборация, които ще се разработват, са свързани с обмена на студенти и преподаватели, обмяна на опит, съвместно участие и организиране на научни форуми и създаване на съвместни програми, учебници и допълнителни проекти.

И двата университета имат добре развита издателска дейност, като в тази насока също бяха обсъдени възможностите за съвместна работа и обмен на научна литература, което ще разкрие пред студентите и на двата университета нови възможности за развитие.

В края на деня и двете страни определиха дискусиите като полезни и интересни и положиха основите на бъдещите си съвместни проекти.