ВУСИ и Международният славянски университет в Свети Николе обсъдиха бъдещо партньорство на работна среща

Feb 19, 2021

По време на онлайн работна среща между ръководствата на Висшето училище по сигурност и икономика и Международния славянски университет бяха обсъдени възможностите за бъдещо партньорство между двата вуза.

От страна на ВУСИ в срещата се включиха президентът проф. д.п.н. Георги Манолов, управителят на издателския комплекс Олга Манолова, зам.-ректорът доц. д-р Людмила Дикова и доц. д-р Валентин Василев. Техни събеседници бяха проф. д-р Ленче Петреска – ректор на МУС, проф.д-р Иван Ефремовски – проректор за настава, проф.д-р Павлина Стојанова – председател на Сенат, мр. Борче Серафимовски – зам.-председател на Управен одбор на МСУ и м-р Михаела Горчева – координатор на Еразмус +.

В рамките на срещата двете страни представиха вузовете и откриха допирните си точки. Обсъдени бяха възможни оси на съвместно сътрудничество, като в течение на срещата се роди и идеята за издаване на общи учебници на два езика, които печатницата на ВУСИ се наема да произведе и от които да могат да се възползват студентите на двата вуза в периода на обучението си.

Коментира се и идеята за създаване на академия за лидерство, която да бъде насочена и към двата вуза, защото проблемите в лидерството са глобални и подобна инициатива би била интересна, ползотворна и полезна. С това действие двата вуза могат да положат началото на една иновация, която да развиват в полза на студентите и обществеността на двете страни.
Бъдещото партньорство включва още обмен на научна литература, възможност за обмяна на опит на студенти и преподаватели, както и съвместни инициативи, които ще се утвърдят като традиция във времето.

„Висшето училище по сигурност и икономика непрестанно разраства партньорската си мрежа от международни университети, защото това дава изключително ценен опит и възможности за нашите студенти и преподаватели. Радвам се, че към дългия ни списък с партньори ще добавим и Международния славянски университет и ще поставим началото на още едно ползотворно сътрудничество“, коментира президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов по време на срещата.
В края на срещата представителите на двата вуза стиснаха виртуално ръце и се съгласиха да бъдат партньори, като предстои подписването на договора за сътрудничество и изготвянето на цялостна стратегия на дейностите в рамките на партньорството.