ВУСИ и МУ – Пловдив, сключиха договор за партньорство

Nov 30, 2021

Вузовете вече работят по разработването на съвместни дейности

На среща между президента на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов и ректора на Медицински университет – Пловдив, проф. д-р Мариана Мурджева бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двата университета в рамките на сключения договор за партньорство преди броени дни.

Като начало на сътрудничеството бяха набелязани няколко основни направления за работа. Първото от тях е създаването на съвместна магистърска програма, която ще позволи на студентите да получат интегрирани дипломи за висше образование, издадени от двата университета. Обсъдено бе програмата да е насочена към мениджмънта на здравната сигурност и да подготвя бъдещи специалисти, които да управляват сигурността в медицинските заведения. В рамките на обучението студентите ще бъдат запознати с основните изисквания на болниците и заведенията, предоставящи медицински услуги, както и ще получат ценни знания от практиката. ВУСИ и Медицински университет – Пловдив, ще бъдат пионери в това отношение, тъй като към момента в България няма подобна магистърска програма.

„Тенденцията в съвременното образование е да се даде акцент на магистърските програми и ние можем да обединим усилията си в това направление“, коментира ректорът на МУ – Пловдив, проф. Мурджева.

Втората основна насока на съвместна дейност е разработването на проекти на базата на богатия опит на МУ – Пловдив, и доказаната експертиза на ВУСИ. В тази връзка се роди и идеята за обучение на ученици как да реагират в определени ситуации, каквато е пандемията от COVID-19, като тази идея предстои да бъде разработена в бъдеще.

Единодушно на срещата беше прието да се поканят и други университети партньори в отношенията между ВУСИ и МУ – Пловдив, тъй като всеки опит и професионализъм са добре дошли в името на предоставянето на качествено образование на високо равнище.

Не беше подмината и темата за превенцията на корупцията в здравеопазването под формата на беседи в училищата и обучение на преподаватели от двата вуза, които да обединят усилията си в изграждането на информираността на младите хора в страната.

„Корупцията в здравеопазването е изключително актуална тема в нашата действителност и аз вярвам, че можем да работим заедно с цел превенция и даване на колкото се може повече информация и гласност“, коментира президентът на ВУСИ проф. Манолов.

Предстои обсъдените дейности да бъдат гласувани в двата вуза и в най-кратки срокове да се пристъпи към реализирането им.