Висшето училище по сигурност и икономика награди с почетното звание „Емеритус професор“ проф. д-р инж. Имрих Дуфинец от Университета по мениджмънт на сигурността в словашкия град Кошице (University of Security Management in Košice). Това стана по време на тържествена церемония в присъствието на академичните ръководства на двата вуза. Високото отличие се присъжда за големите заслуги на проф. д-р инж. Имрих Дуфинец за развитието на връзките между ВУСИ и университета в Кошице в проектната, научната и учебната дейност.

„Изключително съм радостен да връча една от нашите най-висши награди на проф. д-р инж. Имрих Дуфинец“ – каза при награждаването президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов. „Специалната хонорис диплома и плакет за заслужил професор се присъждат с решение на Академичния ни съвет и са израз на признанието за постигнатото от проф. Дуфинец и за изключително ползотворното сътрудничество между двете висши училища в България и Словакия“ – отбеляза също проф. д.п.н. Манолов. Той посочи, че за много кратък период от време заедно ВУСИ и Университета по мениджмънт на сигурността в Кошице имат забележителни постижения в науката и образованието.

„Сигурни сме, че ще продължим нашето сътрудничество“ – каза от своя страна проф. д-р инж. Имрих Дуфинец, като благодари на ВУСИ за високото отличие.

Той получи искрени поздравления за получената висока награда също от председателя на Настоятелството Олга Манолова и зам.-ректора на вуза проф. д-р Томо Борисов, както и от ректора доц. д-р инж. Петър Лошонци, председателя на Академичния съвет д-р инж. Бохумил Шейноха и проф. д-р Игор Бритченко от Университета по мениджмънт на сигурността в Кошице и от ръководителя на катедрата по сигурността в университета „Матей Бел“ в Банска Бистрица, Словакия,  доц. д-р Растислав Казански.