Обучението продължава онлайн

Feb 21, 2022

Поради увеличаващия се брой заболели преподаватели, студенти и административен персонал, обучението във ВУСИ ще продължи онлайн до второ нареждане.