Висшето училище по сигурност и икономика участва в тържественото отбелязване на 138 години от присъединяването на Източна Румелия към Княжество България. От името на ръководството и цялата академична общност на вуза бе поднесен венец пред паметника на Съединението в Пловдив.

Еразъм координаторът Борис Зарков и инспекторът в Учебен отдел Александрина Ганчева споделиха преклонението на ВУСИ пред подвига и саможертвата на съединистите в името на отечеството.

„Българската история е изтъкана от различни по своя характер събития, но от нас зависи да продължаваме да възпитаваме младото поколение в дух на съзидателност и градивност, на решителност и конструктивност“- казва в приветствието си по повод бележитата годишнина президентът на вуза проф. д.п.н. Георги Манолов. Той подчертава, че „само така ще останем верни на заветите на апостолите на това велико родолюбиво дело и ще успяваме единни и целеустремени да реализираме общественозначимите каузи за благото на България“.