ВУСИ подписа споразумение за сътрудничество с факултета по право, сигурност и мениджмънт към Университета „Унион – Никола Тесла” в Белград

Jun 29, 2015

Висшето училище по сигурност и икономика се утвърди като желан и търсен международен партньор.

Висшето училище по сигурност и икономика подписа Споразумение за сътрудничество с Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики” в Ниш, Сърбия. Отделът е към Университета „Унион – Никола Тесла”, чието седалище е в Белград. Договорът беше парафиран от президента на ВУСИ проф. Георги Манолов и от декана на Факултета проф. Андон Костадинович.

Двете страни ще използват експертния си капацитет при организирането на конференции и кръгли маси; научни и образователни събрания; промоции, изследвания и анализи. В реализирането на тези дейности Висшето училище по сигурност и икономика ще ангажира материалните и професионалните си възможности за конкретни дейности в сферата на управление на трафика, обществените дейности и сигурността, в изпълнение на Болонската конвенция. Факултета „Константин Велики” в Ниш ще работи за постигане на целите в програмите в образователния, научния и професионалния процеси, които ще извършват съвместно с ВУСИ. Обсъдена беше и възможността за обучение на студенти и издаване на една диплома от двете висши училища.

Официалната делегация на Висшето училище по сигурност и икономика беше водена от президента на ВУЗ-а проф. Георги Манолов, а в нея бяха включени проф. Никифор Стефанов – ръководител на Катедра „Национална сигурност” и доц. Томо Борисов – вицепрезидент на Международната федерация по джу-джицу и преподавател във ВУСИ. От страна на домакините участие в разговорите взеха декана на факултета проф. д-р Андон Костадинович; зам.-деканите проф. д-р Мирослав Милотинович, доц. д-р Милован Димитриевич, доц. д-р Зоран Цветкович, както и доц. д-р Александър Попович – председател на комисията за международно сътрудничество, и г-н Милован Коцич – управител на YUMIS Nis.

След изключително ползотворни и конкретни двудневни разговори, ръководствата на двете висши училища изразиха удовлетворение от набелязаните механизми за действие и постигнатите договорености.

Споразумението за сътрудничество с Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики” в Ниш е част от стратегическата програма за утвърждаване на Висшето училище по сигурност и икономика като желан и търсен международен партньор в сферата на образованието на Балканите и в Европа.