Екип на Висшето училище по сигурност и икономика посети общините Перущица и „Родопи“ като част от разработената презентираща програма в стартиралата кандидатстудентска кампания 2023/24 година. Мениджърът „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Илина Георгиева и ръководителят на Центъра за квалификация и преквалификация Евгения Величкова се срещнаха и разговаряха в общинската администрация на Перущица с Ирина Мишева – зам.-кмет „Хуманитарни, социални дейности, култура, туризъм, местни данъци и такси“.

По време на деловата визита те представиха актуалните за младите хора образователни възможности на висшето училище с многообразието от бакалавърски и магистърски специалности в професионалните направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление. Бяха презентирани и новите квалификационни курсове, организирани и провеждани от ВУСИ, които дават възможност за усъвършенстване на професионалните знания и увеличават шанса за кариерно израстване.

Екипът предостави и богат набор от информационни материали за висококачественото обучение във ВУСИ, дело на Издателския комплекс на вуза, на Професионалната гимназия по лозарство и винарство “Христо Ботев” в Перущица.

С изключителен интерес бяха приети и посещенията на представителите на авторитетното пловдивско висше училище в кметствата в Брестовица и Златитрап в община „Родопи“.