Висше училище по сигурност и икономика в Пловдив провежда поредната интересна международна научна конференция на тема „Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи“. Тя бе открита от президента на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов.

На конференцията присъствено и онлайн се срещат учени от три континента. Само за ден в рамките на мащабното научно събитие се представят над 60 доклада, които анализират  ролята на изкуствения интелект и неговото приложение в областта на сигурността и в различните сфери на човешкия живот. Те са обособени в три панела: „Системи с изкуствен интелект в сигурността“, „Икономически растеж и устойчиво развитие“ и „Изкуственият интелект в администрацията, публичният мениджмънт и социалните науки“.

Сред лекторите са академични авторитети от Словакия, Латвия, Полша, Узбекистан, Грузия, Северна Македония, Албания и Нигерия. От българска страна вземат участие учени от Института за държавата и правото при БАН, Академията на МВР, УНСС, Тракийския университет в Стара Загора, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, НБУ, УниБИТ и ВУСИ.

Основният доклад изнесе проф. д-р Ирена Илиева от Института за държавата и правото при БАН, който е на тема „Предложението на ЕС за изкуствен интелект“

Сред акцентите са също парламентарни привилегии и изкуственият интелект и развитието на националната сигурност на държавата.

Традиционно на участниците в конференцията ще бъдат връчени сертификати, а доклади ще бъдат публикувани в сборник на ВУСИ.