ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА И ПЛОВДИВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПОДПИСАХА ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Dec 11, 2020

Президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов и ректорът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Румен Младенов подписаха договор за сътрудничество, на базата на който вузовете ще работят заедно и ще обменят опит.

„Академичната общност в България трябва да се развива непрестанно, а отговорни за това сме всички ние, които сме част от нея. Подобни партньорства ни правят по-силни и ни карат да обединим усилията си, за бъдем максимално от помощ на нашите студенти“, коментира проф. Манолов.

Рамковото партньорство между двата вуза предвижда обмен на студенти, реализиране на съвместни проекти в страната и чужбина, както и съвместна научноизследователска дейност. Висшето училище по сигурност и икономика и Пловдивският университет ще подкрепят съвместни изследвания на значими проблеми в сферата на сигурността и обществения ред, както и ще стимулират студентски проекти и разработки в страната и чужбина.

Президентът на ВУСИ проф. Манолов е категоричен, че целите, които са си поставили двата вуза, са амбициозни, а резултатите ще бъдат осезаеми за студентите.