ВУСИ разширява международното си влияние

Nov 2, 2015

Висшето училище по сигурност и икономика сключи споразумение за сътрудничество с Факултета за сигурност и защита към Независимия университет в град Баня Лука. Учебно-научният център е в столицата на Република Сръбска. Документът е парафиран съответно от президентът на ВУСИ проф. дпн Георги Манолов и проф. д-р Драгомир Кесерович – Декан на Факултета за сигурност и защита, както и от Ректора на Университета проф. д-р Зарко Павич.

Двата вуза ще организират съвместно конференции, кръгли маси, промоции, обмен на преподаватели и студенти по линия на „Еразъм” и др. Освен това ВУСИ и Факултета за сигурност и защита ще провеждат научни и образователни събрания, ще си сътрудничат в различни изследвания и анализи.

Договорът е потвърждение на тенденцията за непрекъснато повишаващ се интерес на чуждестранни университети към ВУСИ. Уникалното съчетание на специалности в сферата на сигурността и икономиката превърнаха вуза в желан партньор в сферата на висшето образование. Атрактивните бакалавърски и магистърски програми, гъвкавите учебни планове и супер модерната материална база са притегателен център за университети от други държави, които искат да копират европейския модел на обучение, който се прилага във Висшето училище по сигурност и икономика. „Поставихме солидни основи на сериозно международно взаимодействие, което ще развиваме във времето”, заяви президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов. Непрекъснато получаваме предложения за сътрудничество, но както вече сме заявявали, основният критерий при избор на партньори ще бъде предоставянето на качествено висше образование, уточни проф. Манолов. Водената от него представителна група, в която участваха зам.-ректора на ВУСИ по международна дейност доц. д-р Томо Борисов и деканът на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред” проф. д-р Никифор Стефанов, се запозна с материалната база и процесът на обучение във Факултета за сигурност и защита в град Баня Лука. Останахме доволни от видяното и набелязахме стратегически сфери, в които можем да си партнираме, заяви проф. Манолов. В потвърждение на позитивната ни убеденост за взаимоизгодно сътрудничество ще дадем възможност на преподаватели и студенти да се запознаят с характерните предимства на двата вуза, чрез различни програми, очерта бъдещето президентът на ВУСИ. Той не скри желанието си ръководеното от него висше училище да се утвърди като регионален лидер в научно-образователната работа с университети от Балканският полуостров и Европа. ВУСИ е новатор в тази област и ще бъде пример за подражание, тъй като бъдещето е във все по-тясната взаимовръзка между отделните вузове в процеса на предоставяне на качествено образование, заключи проф. Манолов.

Двудневното посещение на делегацията на Висшето училище по сигурност и икономика във Факултета по сигурност и защита предизвика истински фурор в Баня Лука. Местните медии следяха отблизо разговорите и непрекъснато информираха за резултатите от тях. Журналисти и общественици останаха очаровани от позитивното отношение и разбиране, което прояви българската група към регионалните проблеми. Нашите народи са много близки, езикова бариера почти не съществува и ние заедно трябва да градим по-доброто ни бъдеще, категоричен беше проф. Манолов. А то неминуемо минава през просветата и науката, допълни президентът на ВУСИ. В следващите месеци ръководството на Независимия университет в Баня Лука ще посети Висшето училище по сигурност и икономика и ще се конкретизират начините за взаимоизгодно сътрудничество.