Екип на Висшето училище по сигурност и икономика посети Районната прокуратура в Пловдив.

Директорът „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Ани Хосен и мениджърът КСД Илина Георгиева се срещнаха с прокурора от Районна прокуратура – Пловдив Цветана Бързинска.

По време на разговора бяха обсъдени магистърските програми в трите професионални направления на ВУСИ по национална сигурност, икономика и администрация и управление.

Бяха представени също възможностите за допълнителна квалификация и актуалните курсове на Центъра за квалификация и преквалификация на ВУСИ.