Мениджърът „Кандидатстудентски и учебни дейности“ на Висшето училище по сигурност и икономика Илина Георгиева и ръководителят на Центъра за квалификация и преквалификация Евгения Величкова посетиха Кърджали като част от провежданата презентираща програма в активната и наситена кандидатстудентска кампания 2023/24 година.

Те се срещнаха и разговаряха с директора на СУ “Петко Рачов Славейков“ Милко Багдасаров. Водещата цел в традиционното сътрудничество през годините между двете образователни институции е зрелостниците да направят най-подходящия образователен избор и да реализират своите професионални мечти.

В този регион на Югоизточна България през близо 20-те години от създаването си ВУСИ се свързва с авторитетност и високо качество на обучение, защото мнозина го избират, за да завършат висшето си образование и да изградят една сигурна кариера с високи доходи.

Изключително радушно протекоха и визитите на екипа на пловдивския вуз в редица средни училища и професионални гимназии в Кърджали. На всички тях бе предоставен  разнообразен набор от информационни материали за бакалавърските и магистърските специалности в трите професионални направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление. Бяха представени и новите и съобразените с конкурентната обстановка на пазара на труда квалификационни курсове, организирани и провеждани от ВУСИ, които повишават компетентностите и увеличават шанса за кариерно израстване.