Работна среща с кмета на община Смолян Николай Мелемов проведоха помощник-ректорът на ВУСИ гл. ас. Иван Петров и инспектор „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Борис Зарков.

На нея бяха обсъдени възможностите за обучение в професионалните направления, които предлага висшето училище. Както бе коментирано и подобряването на квалификацията чрез разширяване на знанията и способностите в сферите на националната сигурност, икономиката, администрацията и управлението.

Тази тема бе разгледана и по време на разговора на екипа на ВУСИ с шефа на полицията в Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев. Кандидатстването и записването във висшето училище бе акцент и в проведените консултации със смолянчани след деловите визити.