Във Висшето училище по сигурност и икономика се проведе 4-тото издание на научен форум, посветен на Международния ден на специалистите по управление на човешките ресурси. Тазгодишната тема на научноприложната кръгла маса, организирана от Центъра за лидерство и публични политики /ЦЛПП/ при ВУСИ, бе „Съвременни предизвикателства и ефективно развитие на човешкия капитал в организациите“. В нея активно се включиха представители от академичните, управленските и бизнес средите.

„Настоящият научен форум е резултат от стремежа ни да спомогнем за един още по-обективен и по-обстоен поглед на процесите в тази изключително важна за съвремието ни сфера“ – каза при откриването главният секретар на ВУСИ доц. д-р Атанаска Тунтова в присъствието на зам.-ректора доц. д-р Людмила Дикова и на декана на Факултета по икономика и управление проф. д-р Нели Бенчева. Тя посочи, че чрез авторитетната академична трибуна на висшето училище се дава възможност за представяне и анализ  на актуални политики и модели, на примери за каузи и инициативи, допринасящи за развитието на човешките ресурси.

„Това, което се стремим да правим като управленска и образователна концепция във ВУСИ и в ЦЛПП, е свързано с осмислянето на управлението на човешките ресурси по много и различни начини“ – отбеляза в изказването си ръководителят на центъра проф. д-р Валентин Василев. „Правим го и чрез майсторските класове, които са една утвърдена практика във висшето училище за общуване на студенти и ученици с експерти от практиката. ВУСИ се отличава от останалите вузове именно с фокуса върху практическата част и с достъпа до хора от практиката. Убедени сме, че в управлението на човешките ресурси на дневен ред е вече приложението на инструментите, свързани с каузалност, с намирането на общи цели и с изграждането на общности. По този начин се повишава мотивацията и общата ефективност на организацията“- подчерта той.

„Благодарни сме на ВУСИ за провеждането на подобни научни форуми“ – сподели председателят на Студентския съвет Маргарита Моллова. „Те са важни както в сферата на националната сигурност, така в икономиката и в администрацията и управлението. Тези научни събития допринасят за развитието ни като личности и изграждането ни като професионалисти“ – допълни тя.

В рамките на програмата бяха представени тематичните научни разработки на Десислава Василева – „Idea PR & advertising“, и проф. д-р Валентин Василев – „Работилница за репортери“ – споделяне на опит и модел за мотивация, базиран на емоциите“; на Вилимир Александров – председател на Общински съвет – Симитли – „Местни публични политики в областта на младежките инициативи и развитие на човешките ресурси“; на Моника Чопакова –  оперативен директор на „Bulgaria Wants You“ и член на УС на „Сдружение ДНК“ – “Да мотивираш чрез каузи” и на Биляна Тодорова – предприемач, CEO & Founder – “1 Meter Chocolate” & Blagodaria.bg – „Да мотивираш чрез съзидание и смисъл“.

Сред уважилите научния форум с тематични актуални изказвания бяха Ивайло Спасов – експерт „ЧР“  в БНТ – Пловдив – „Нова визия в УЧР в публичния сектор – мисия НЕ/Възможна?“; Стефан Новоселски – freelance project manager – “Onboarding – а като решение за устойчиво развитие в УЧР“; Светослав Василев – Director of Engineering “Cobuilder” – “УЧР В IT- сектора – какво знаем, когато не знаем“; докторант Цветлин Киров и д-р Весела Серафимова – ЮЗУ Неофит Рилски – „Нови моменти в развитието на управление, базирано на кемпетенции“ и други.

За качествения и ползотворен уъркшоп на тема „Позитивно УЧР“ с водещ докторант Денис Никифоров допринесоха с активното си участие студентите на ВУСИ. Те анализираха как във всяка ситуация трябва да се откриват двата ъгъла на монетата и да се виждат нещата с позитивен поглед. Без съмнение това изживяване ни научи да бъдем по-добри лидери, обобщиха студентите.