Във Висшето училище по сигурност и икономика се проведе за трета поредна година научен форум, посветен на Международния ден на специалистите по управление на човешките ресурси. Темата на научноприложната кръгла маса, която събра представители от средите на науката, бизнеса и практиката, бе „Управлението на човешките ресурси – ключови предизвикателства и модели в реална среда“. Организатор на събитието бе Центърът за лидерство и публични политики /ЦЛПП/ на ВУСИ.

„Висшето училище по сигурност и икономика убедено и последователно вече близо 20 години въвежда иновативни подходи за качественото подобряване на сектора на човешките ресурси в полза на обществения, научен и икономически просперитет“ – каза при откриването председателят на Настоятелството на вуза Олга Манолова. Тя благодари на всички участници в научноприложната кръгла маса, които чрез своите научни разработки ще допринесат за още една стъпка в градивната посока.

Ръководителят на ЦЛПП проф. д-р Валентин Василев отбеляза в изказването си, че „политиката на ВУСИ е да обвърже максимално теорията и практиката и да търси различни по своя характер управленски инструменти и образователни политики, с които да пренесе практиката на територията на учебното заведение и теорията по подходящ начин да бъде апробирана в практиката“.

В рамките на програмата на форума бяха представени тематичните презентации на старши комисар Георги Кандев – директор на ОДМВР – Благоевград, за развитието на лидерството в съвременния организационен контекст, на комисар Емил Стоилков – началник в ОЗ „Охрана” – Кюстендил към  Главна дирекция “Охрана” на Министерство на правосъдието, за предизвикателствата пред управлението на човешките ресурси – добри практики и идеи, и на Константин Чорбаджийски – ръководител на операциите и изпълнителен директор на компанията UK компанията Godel Technologies Europe за България, за процеса от добри практики към мотивиращи решения в управлението на човешките ресурси в ИТ сектора.

Със свои доклади се включиха  също Сава Стефанов от Института за публична администрация, гл. ас. д-р Юлиян Господинов от СА „Димитър Ценов“ – Свищов, д-р Асен Келчев д.м. – ръководител на отделението по кардиохирургия в „Аджибадем Сити Клиник“, съвместно с проф. д-р Валентин Василев, както докторантите Моника Ичева, Димитър Огнянски, К.Георгиев, Цветлин Киров и д-р Весела Серафимова от ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Сред уважилите научния форум с тематични актуални изказвания бяха Васка Бакларова – представител на бизнеса, преподавателят във ВУСИ с богат опит в специфични сфери на изследователската дейност д-р Асен Колев и експертът в областта на човешките ресурси Ивайло Спасов /БНТ/. За качествената и ползотворна дискусия допринесоха с участието си и студентите на ВУСИ.

По традиция участниците получават сертификати, а докладите ще бъдат публикувани в сборник на ВУСИ.

Научноприложната кръгла маса е част от компонентите на честванията на 20-годишнината на ВУСИ, за което бе получен и поздравителен адрес от Катедра „Стратегическо планиране“ при СА „Димитър Ценов“ – Свищов.