ВУСИ с представяне на международен форум в Гърция

Dec 14, 2015

Висшето училище по сигурност и икономика участва на престижен международен форум в Гърция. В курорта Камена Вурла се състоя Конвенцията на Световната федерация по джу джицу, където зам.-ректорът на вуза доц. д-р Томо Борисов и деканът на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред” проф. д-р Никифор Стефанов представиха възможностите за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър” по специалността „Международна сигурност и противодействие на тероризма”. Интересът беше огромен, като представители на Световната федерация по джу джицу се интересуваха от теоретичните и практически умения, които студентите получават по време на обучението си във ВУСИ. След като се запознаха с учебните планове, експертите се обединиха около мнението, че образованието, което младите хора получават, отговаря на всички глобални изисквания за качествена подготовка на специалисти в сферата на сигурността. Зам.-ректорът на вуза доц. д-р Томо Борисов, който е и вицепрезидент на Световната федерация по джу джицу, пое ангажимент да популяризира информацията за специалностите от магистърските програми на ВУСИ. Така ще се даде възможност на повече хора, трениращи бойното изкуство, да повишат квалификацията си и да получат висше образование, гарантиращо успешна реализация в областта на националната и международна сигурност. Вузът е единственият в Пловдив и областта с атрактивни бакалавърски и магистърски програми, съобразени с последните тенденции и предпочитания на работодателите. Това го превръща в желан партньор от редица чуждестранни университети. Гъвкавите учебни планове и супер модерната материална база са като магнит за вузове от други държави, които искат да копират европейския модел на обучение, прилаган във Висшето училище по сигурност и икономика. Нарастващият международен интерес към специалностите във ВУСИ са гарант за неограничените възможности за студентите, които искат да се реализират на пазара на труда и потвърждение на далновидната политика на ръководството, насочена към предоставяне на достъпно и качествено висше образование.