Президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов  проведе делова визита в Университета „Ян Гродек“ в полския град Санок. Участие в нея взеха представители на ръководствата на двете образователни структури, сред които и председателят на Настоятелство на пловдивското висше училище Олга Манолова.

По време на конструктивните разговори със заместник-ректора на вуза проф. д-р Елжбета Ципора и декана на Факултета по социални науки д-р Пьотр Фрончек бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството, както и продължаване на активната академична дейност за подобряване на образователния климат в Европа чрез провеждането на актуално и качествено висше обучение.

Дискутирани бяха и редица нови форми на партньорство в контекста на съвременните процеси в сферата на сигурността и икономиката. Акцент в срещата бе и организираната по повод 20-годишния юбилей на ВУСИ международна конференция „Рискове пред етнорелигиозния мир в контекста на националната и международната сигурност (в Югоизточна и Централна Европа)“, която ще се проведе на 24 ноември в сградата на вуза в Пловдив.