Делегация на Висшето училище по сигурност и икономика, водена лично от неговия президент проф. д.п.н. Георги Манолов и с участието на Олга Манолова – председател на Настоятелството на учебното заведение, бе на делово посещение в Университета по мениджмънт на сигурността в словашкия град Кошице (University of Security Management in Košice).

По време на визитата бяха проведени срещи с ръководството на университета начело с неговия президент проф. д-р инж. Мариан Месарош и бяха обсъдени възможностите за разширяване на ползотворното сътрудничество между двете образователни институции. Специален акцент в разговорите и с ректора на Университета по мениджмънт на сигурността доц. д-р инж. Петър Лошонци бе съвместната разработка на научноизследователски проекти, както в сферата на образованието,  така и в други сектори на обществения живот.  Откроени бяха отново възможностите за обмен на преподаватели и студенти, както и за подготовка на докторанти и млади учени като част от сътрудничеството между двата вуза.

Припомняме, че Висшето училище по сигурност и икономика удостои с почетното звание „Емеритус професор“ проф. д-р инж. Имрих Дуфинец от Университета по мениджмънт на сигурността. Това стана по време на тържествена церемония в присъствието на академичните ръководства на двете образователни структури през месец март в Пловдив. Високото отличие бе присъдено за големите заслуги на проф. д-р инж. Имрих Дуфинец за развитието на връзките между ВУСИ и университета в Кошице в проектната, научната и учебната дейност.