Представители на Висшето училище по сигурност и икономика посетиха село Марково в поредицата от мероприятия, посветени на представянето на възможностите на авторитетния вуз за висококачествено образование и успешна кариера. Мениджърът „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Илина Георгиева и ръководителят на Центъра за квалификация и преквалификация Евгения Величкова се срещнаха с кметицата на пловдивския Бевърли хилс Десислава Терзиева.

По време на деловата визита те представиха актуалните и атрактивни бакалавърски и магистърски специалности в трите професионални направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление. Бяха презентирани и иновативните и съобразените с динамичните условия на пазара на труда квалификационни курсове, организирани и провеждани от ВУСИ, които повишават компетентностите и увеличават шанса за кариерно израстване.

Важен акцент в разговора бяха също възможностите за сътрудничество между двете институции и реализиране на общественозначими научни и културни инициативи.

Екипът предостави на кметството и читалището в Марково и разнообразен набор от информационни материали за квалитетното обучение във ВУСИ, дело на Издателския комплекс на вуза.