Висшето училище по сигурност и икономика приключи успешно поредна визита за мобилност с партньорството на Международния славянски университет „Г. Р. Державин“ в Свети Николе, Северна Македония, по програма „Еразъм+“ на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Директорът „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Ани Хосен и мениджърът КСД Илина Георгиева бяха на делово посещение в северомакедонския вуз при реализиране на мобилност за административен персонал.

Те се срещнаха и разговаряха с председателя проф. д-р Йордан Гьорчев и зам.-председателя Борче Серафимовски на Управителния съвет на Международния славянски университет. Заедно със сътрудниците на службата за международни отношения представителите на ВУСИ се запознаха с образователния процес и материално-техническата база на вуза.

Припомняме, че възможностите за сътрудничество между двете образователни институции, темата за обмен на преподаватели и студенти, съвместната разработка на научноизследователски проекти, както и взаимното провеждане на  научни и културни инициативи бяха обсъдени в началото на месец октомври при деловата визита на делегация на Висше училище по сигурност и икономика, водена лично от неговия президент проф. д.п.н. Георги Манолов и с участието на Олга Манолова – председател на Настоятелството на учебното заведение.