Интересът на средношколците в Пазарджик към престижното обучение във ВУСИ непрекъснато нараства, споделя главният секретар на вуза доц. д-р Атанаска Тунтова. Тя заедно с експерта „Връзки с обществеността“ Величка Димова продължиха успешните срещи на представители на вуза с ученици в Спортното училище, СУ „Георги Бенковски“ и Професионалната гимназия по строителство и архитектура.

Бъдещите зрелостници в Спортното училище проявиха изключителна любознателност и внимание към историята и успехите на ВУСИ, както и към срещите на бележити личности от обществения, научния и спортния живот със студентите на висшето училище. Те останаха впечатлени също от активната дейност на Студентския съвет с реализирани множество инициативи и осъществени международни обучения по програма Еразъм.

Дванадесетокласниците в СУ „Георги Бенковски“ задаваха въпроси за традиционните майсторски класове във ВУСИ. По време на видеопрезентацията, учениците искаха да научат повече за редовната и задочната форма на обучение в професионалните направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление. Те проявиха готовност да посетят висшето училище в Дните на кариерата и отворените врати, за да разгледат прекрасната модерна база на висшето училище, отговаряща на стандарти за европейска образователна институция.

Деловата визита в Професионалната гимназия по строителство и архитектура също бе подчинена на стремежа на ВУСИ за максимална, точна и обективна осведоменост на бъдещите зрелостници, за да направят те своя информиран избор и да се реализират пълноценно в предпочитаната професия.