Делегация на ВУСИ, водена лично от неговия президент проф. д.п.н. Георги Манолов и с участието на Олга Манолова – председател на Настоятелството на вуза, бе на делова визита в В2 училище по бизнес науки в Любляна, Словения. Те присъстваха на Седмицата на международния персонал в рамките на образователна мобилност по програма „Еразъм+“. В нея активно се включи и Еразъм+ координатора на висшето училище Борис Зарков.

В рамките на академичното посещение бяха проведени срещи с ректора  и ръководител на международните дейности на люблянското училище по бизнес науки доц. Лидия Ваис и с неговия директор Дарко Беле. Бяха обсъдени възможностите за  създаването на университетски алианс между партньори и активното взаимодействие по различни проекти в сектора на висшето образование.

ВУСИ и В2 бизнес училище подписаха меморандум за сътрудничество. Детайлно бе обсъдена темата за академичния обмен на преподаватели и студенти, както и за провеждането на общи научни и културни инициативи.

Ръководителите на образователните институции изразиха увереността си в успеха на взаимното партньорство за постигане на качествено съвместно научно-образователно развитие.