„В Хасково и Димитровград дванадесетокласниците  за поредна година проявяват огромен интерес към бакалавърските специалности по национална сигурност и митническото разузнаване и разследване във Висшето училище по сигурност и икономика“ – споделя впечатленията си от посещенията в училища в двата града неговият представител Ваня Стоянова.

От началото на февруари ВУСИ стартира кандидатстудентската си кампания 2023/2024 в този регион на централна Южна България. Тук пловдивският авторитетен вуз е познат от първо лице, защото, през близо 20-годишнината от създаването си, мнозина го предпочитат и избират, за да завършат висшето си образование и да поемат по стъпките на една успешна кариера.

„Всеки регион си носи своята специфика и тя се проявява донякъде в професионалната ориентация на бъдещите зрелостници и сега“ – споделя още Ваня Стоянова след срещите си в димитровградската ПЕГ “Д-р Иван Богоров” и в хасковските  ПГМЕТ “Стойчо и Кица Марчеви”, ПГДС “Цар Иван Асен II” и Спортното училище „Стефан Караджа“. Например при презентацията в езиковата гимназия в Димитровград, с любезното съдействие на директора Красимир Кръстев и зам.-директора Ваня Вълчинова, дванадесетокласниците са се интересували както от бакалавърските специалности и предметите, които се изучават в трите професионални направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление, така и от социалната програма на Висшето училище по сигурност и икономика, която е без аналог в частното висше образование в България.

Водещата цел на ВУСИ и във всички проведени разговори в Хасково с директора Тихомир Калинов на Професионална гимназия по механоелектротехника, със зам.-директора Маргарита Андонова на Професионална гимназия по дървообработване и строителство, с педагогическия съветник Антоанета Тенева от Спорното училище, както и с зам.-директора Светлана Костадинова на Езиковата гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” е бъдещите зрелостници да направят най-подходящия образователен избор и да реализират своите професионални стремежи. На всички учебни заведения е предоставен богат набор от информационни материали за висококачественото обучение във висшето училище, дело на Издателски комплекс ВУСИ.