Пет професионални гимназии и средни училища в Сопот и Карлово посети екип на Висшето училище по сигурност и икономика на 17 март. Помощник-ректорът гл. ас. Иван Петров, мениджърът „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Илина Георгиева и председателят на Студентския съвет Илиян Илиев представиха възможностите за изключително качественото обучение на европейско ниво в престижния пловдивския вуз в карловските СУ „Васил Левски“, СУ „Христо Проданов“ и ПГ „Евлогий и Христо Георгиеви“ и в сопотските ПГ „Ген. Владимир Заимов“ и СУ „Иван Вазов“.

По време на присъствените презентации пред заимовци и възпитаниците на карловската гимназия, помощник-ректорът гл. ас. Иван Петров детайлно разказа за разнообразието от бакалавърски и магистърски специалности в трите професионални направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление. Той ги запозна с модерната база и атрактивни тематични кабинети и компютърни зали. Интерес сред дванадесетокласниците предизвика и съвременното електронно стрелбище на ВУСИ.

Мениджърът „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Илина Георгиева им обясни процедурата по кандидатстване и възможността за ранно записване, чрез което могат да си запазят предпочитана от тях специалност. Тя им представи необходимите документи за кандидатстване и възможностите за подаването им онлайн.

„При нас е изключително интересно, студентската ни общност е много идейна и организирана“ – им сподели нейният председател Илиян Илиев. „Включваме се в различни обществени, социални и културни инициативи и събития. Имаме разбирането и подкрепата на ръководството на ВУСИ“- разказа той и ги призова „Станете част от нас и ще се убедите сами в отличните перспективи за професионална реализация. Самият аз ще бъда през следващите месеци на обучение по специалността си в чуждестранен университет. На мое място може да бъде всеки един от вас“. В заключение Илиян Илиев подчерта, че Студентският съвет на висшето училище е с ключово присъствие и в дейността на Националното представителство на студентските съвети в България.

Екипът на ВУСИ благодари на директорите и зам.-директорите на ПГ „Ген. Владимир Заимов“ и СУ „Васил Левски“ за оказаното съдействие при реализиране на присъствената презентация на вуза.