Уважаеми колеги,

Скъпи студенти,

Висшето училище по сигурност и икономика отбелязва своя 19-и рожден ден. Създадено на 4 ноември 2003 през годините то се утвърди като едно от най-авторитетните висши училища в страната. Това е време на упорито изграждане, на последователно утвърждаване и ефективно развитие.

Днес сме горди от постигнатото, защото ВУСИ сбъдва мечтите и съдейства за реализирането на целите на безброй млади хора, подготвяйки ги като висококачествени специалисти, които с отличните си теоретични и практични знания могат да се докажат навсякъде по света.

Зад тези успехи стоят всеотдайността и изключителната академична компетентност на редица колеги преподаватели, които вплитат своя безмерен професионализъм в нашата мисия да дадем най-доброто на студентите си, да ги подготвяме за лидери в бизнеса и обществото.

Именно нашите възпитаници, наложили се красноречиво на пазара на труда с най-висок облагаем доход, са нашата най-убедителна визитка за достойното ни присъствие в Топ 6 на университетите по сигурност в България.

Навлизаме в 20-годишнината на Висшето училище по сигурност и икономика. Предстои ни забележителен юбилей. Посрещаме го с редица впечатляващи инициативи през тази юбилейна година още по-амбициозни и креативни в името на усъвършенстването на висшето образование и на развитието на България!

Честит празник!

С уважение,

проф. д.п.н. Георги Манолов

/президент на ВУСИ/