Кандидатстудентският център на Висше училище по сигурност и икономика постави началото на кампанията 2024/2025 година с визита в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника (ПГХТТ) в Пловдив. Преподавателят във ВУСИ проф. д-р Михаил Михайлов и мениджърът „Кандидатстудентски дейности“ Радослава Сенгалевич се срещнаха и разговаряха с бъдещите зрелостници от петте паралелки на 12 клас.

По време на присъствената презентация бяха представени актуалните възможности за обучение в трите професионални направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление.

Дванадесетокласниците се интересуваха от методиката на балообразуването и ранното записване, с което могат да си гарантират място в предпочитани от тях специалности. Те поставяха и много интересни въпроси, свързани с бакалавърските програми по сигурност, криминалистика, киберсигурност и разузнаване.

Бъдещите зрелостници заявиха готовност да посетят на място ВУСИ и да присъстват на традиционните майсторски класове.

В края на посещението, осъществено със съдействието на педагогическия съветник Дамянка Карналова, учениците подариха като израз на уважение на екипа на ВУСИ книжка на ПГХТТ за рационалното хранене.