Международната научна конференция на тема „Образование и сигурност – предизвикателства и перспективи“, организирана от Академичното ръководство и Студентския съвет на Висшето училище по сигурност и икономика, премина в научен дух и младежка креативност.

Конференцията бе открита от председателя на Настоятелството на ВУСИ Олга Манолова. „Темата на конференцията е изключително актуална“ – посочи тя, – „защото в глобализиращия се и дигитализиращ се свят образованието започва да придобива съвсем други реалности. За нас е важно да се чуят вашите виждания по тази проблематика“.

Научният форум представи присъствено и онлайн близо 20 доклада, които анализират актуални предизвикателства и възможни перспективи пред образованието и сигурността в световен мащаб.  Те бяха обособени в три панела: „Национална сигурност и висше образование – дилеми и перспективи“, „Образователна политика, хуманитарни и социални науки и изкуства – аспекти на сигурността и мениджмънта“, „Образованието в контекста на сигурността в икономиката, правораздаването, екологията и здравеопазването – рискове и предизвикателства“.

Конференцията реализира изключително интересна и динамична дискусия на български и английски език и сподели ценен студентски и докторантски научен опит. Това посочиха участниците в нея, сред които бяха представители от: Унибит, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ВА „Г.С.Раковски“, ВУСИ, Международния славянски университет в Свети Николе (Северна Македония), Университета по сигурност и мениджмънт в Кошице (Словакия), Университета „Агора“ в Орадя (Румъния) и от ИСМА в Рига (Латвия).

Студентите и докторантите получават сертификати за участие, а научните доклади ще бъдат публикувани в сборник на ВУСИ.