„Студентската практика ми даде нови знания и ме обогати с прекрасни впечатления“ – споделя Петър Стоев, който учи магистратура по специалността „Управление на човешките ресурси“ във ВУСИ.

Той разказва, че е провел практическото си обучение в консултантската кантора „Скорпион Инс“ ООД – гр.Пловдив, с която висшето училище има сключен договор за сътрудничество. Практиката се реализира по проект BG05M20P001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“.

„Благодаря за подкрепата и на проф. д-р Нели Бенчева при реализацията на практическото ми обучение“ – подчертава Петър Стоев.

То се е осъществило с помощта и под контрола на специалист от обучаващата организация и при наставничеството на преподавателя от висшето училище.

Студентът е удовлетворен от следването си във ВУСИ и е уверен в успехите в професионалната си реализация.