Четвъртокурсници на Висшето училище по сигурност и икономика в трите професионални направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление провеждат традиционно интересни стажове.

Студентите от специалностите по „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Криминалистика“ и „Противодействие на тероризма“ се запознават на практика със спецификите в Районния съд в Пловдив и атмосферата на съдебните заседания.

Интересни детайли в спедиторската дейност научават четвъртокурсници от „Стопанско управление“, „Счетоводство и контрол“, „Дигитален маркетинг“, „Икономика на туризма“, „Управление на софтуерните технологии“, „Управление на бизнес информационните технологии“, както и от „Митническо разузнаване и разследване“ във фирма „Униспед“ със съдействието на Йорданка Кляшева – председател на Стопанска асоциация – Пловдив.

ВУСИ съдейства оптимално за реализирането на практика на знанията и уменията на своите възпитаници още по време на обучението им. Студентските стажове са изключително полезни и запомнящи се.