Маргарита Моллова – председател на Студентския съвет на Висшето училище по сигурност и икономика, се включи от името на студентската общност на вуза онлайн в националната конференция „Дигитални умения за дигиталното десетилетие”. Тя бе организирана от Министерството на труда и социалната политика и се проведе в края на миналата седмица в София.

 „В днешния свят, променен от дигиталната революция, дигиталните умения са ключът към успешна кариера и адаптация към бързо развиващия се пазар на труда“- споделя впечатленията си от форума Маргарита Моллова. „Включвайки цифрова грамотност, аналитични умения и способността за адаптация към нови технологии, те представляват основа за ефективна работа в цифровата икономика. Способността да се усвояват и прилагат нови технологии става все по-важна за работодателите, като изискванията към дигитални умения нарастват. Обученията и ресурсите за развитие на тези умения са от съществено значение за поддържане на конкурентоспособността в работния пазар. Гъвкавостта и готовността за постоянно учене и адаптация към промените са пътят към успеха в дигиталната ера“ – споделя още тя.

Инициативата се проведе в Европейската година на уменията. Основната цел на конференцията бе да провокира конструктивна дискусия между всички заинтересовани страни по отношение на дигиталната трансформация и нейното отражение върху пазара на труда, работните места и потребностите от умения. Събитието събра на едно място гледните точки на Европейската комисия, държавни институции, работодателски организации, синдикати, браншови организации, университети, младежки организации по отношение на предизвикателствата, породени от дигиталния преход и необходимостта от мерки и действия за успешно адаптиране и развитие на бизнеса и работната сила в новите условия.