Председателят на Студентския съвет на Висшето училище по сигурност и икономика Илиян Илиев и зам.-председателят Христина Чавдарова взеха участие в онлайн кафенето „Време е за ъпдейт“. То се проведе на 23 март  и постави началото на националната кампания на Министерството на труда и социалната политика, която е част от Европейската година на уменията. В него се включиха над 71 представители на студентски съвети и кариерни центрове на вузове в страната.

Зам.-министърът Наталия Ефремова откри събитието с думите, че темата за ученето през целия живот е водеща за министерството и по нея предстоят редица инициативи. Целта е да бъдат осигурени възможности за младите хора за стажове, обучения и намиране на първа работа.  “Има много млади хора, които са обезкуражени, нямат вяра, самочувствие и знания. Надявам се и с Ваша помощ да успеем да мобилизираме голяма част от тях, за да са активни на пазара на труда, да живеят по-добър живот и да реализират мечтите си” – подчерта тя.

По време на онлайн кафенето бе представено проучването на Агенцията по заетостта за потребностите на работодателите от работна сила и какви умения за работа търси бизнесът. Зам.-изпълнителният й директор Кремена Калчева открои, че сред тях са самоконтрол, дисциплина, гъвкавост, адаптивност, инициативност и работа под напрежение. Тя посочи, че в периода 2025 – 2027 г. се очаква на пазара на труда да има търсене на над 123 000 специалисти с висше образование.

Модератор на форума бе главният директор и ръководител на Управляващия орган на Програма “Развитие на човешките ресурси” към Министерство на труда и социалната политика Цветан Спасов.

Студентският съвет на ВУСИ взе активно участие в състоялата се дискусия за предизвикателствата пред младите хора по пътя към професионалната реализация и какво ги мотивира да търсят работа по специалността си още докато следват висше образование. „Ние сме доста мотивирани, тъй като в нашето висше училище се обучават кадри от сферата на сигурността, икономиката, администрацията и управлението“ – отбеляза председателят Илиян Илиев. „Нашето висше училище има меморандуми за сътрудничество с бизнес и с образователни  структури, като редовно се организират и майсторски класове. Всичко това подпомага и стимулира подготовката на студентите на ВУСИ в тяхната професионална реализация“- подчерта той.

Националната кампания под надслов „Време е за ъпдейт“ се провежда по Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерството на труда и социалната политика.