Висшето училище по сигурност и икономика сключи договор с Университета по хранителни технологии – Пловдив

Sep 20, 2021

Два от водещите вуза в Пловдив сключиха договор за партньорство, който подписаха президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов и ректорът на УХТ – проф. д-р инж. Пламен Моллов. На специална среща във Висшето училище по сигурност и икономика бяха обсъдени първите общи проекти, по които двете страни могат да си партнират в близко бъдеще и по-далечна перспектива.

Договорът регламентира отношенията на двете висши учебни заведения в няколко приоритетни области, свързани с изготвянето на съвременната дигитална учебна документация, научно-изследователската дейност, обменът на студенти, реализиране на съвместни проекти в страната и чужбина и др.

На срещата присъстваха още: ректорът на ВУСИ доц. д-р Йордан Бакалов, председателят на настоятелството г-жа Олга Манолова, доц. д-р Атанаска Тенева – заместник-ректор по Комуникационна и информационна дейност в УХТ и проф. д-р инж. Валентина Николова-Алексиева – декан на Стопански факултет на УХТ.

„За нас е изключителна чест, че имаме възможността да си партнираме с университет с доказани и утвърдени добри образователни практики през годините. Искрено вярвам, че ще си бъдем взаимно полезни. Нещо повече – ще работим усилено за доброто бъдеще на студентите и за развитието на академичната общност“, коментира президентът на ВУСИ проф. Манолов.

От своя страна проф. Моллов изтъкна, че: „в условията на модернизацията на висшето образование в Европа, подобрен род сътрудничество е повече от необходимо, тъй като изцяло отговаря на интеграционните тенденции между университетите в световен мащаб“.

По време на срещата бяха обсъдени редица идеи, предложения и планове, които предстои съвсем скоро да доведат и до първите съвместни инициативи между двата вуза. Специално внимание беше обърнато на създаването на университетските клъстерни мрежи като водещ приоритет във висшето образование днес.