Представители на ВУСИ презентираха възможности за кариерно ориентиране на младите хора в общините Първомай и Асеновград.

По темата директорът „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Ани Хосен и  мениджърът Илина Георгиева се срещнаха и разговаряха в Асеновград със заместник-кмета инж. Стоян Димитров и с Живка Георгиева – директор дирекция “Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество”.

В Първомай те бяха посрещнати от зам.-кмета Радослава Ставрева.

По време на деловите визити бяха коментирани бъдещи образователни инициативи.