Екип на ВУСИ посети Центъра за подкрепа за личностно развитие в Пазарджик.

Директорът „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Ани Хосен и мениджърът КСД Илина Георгиева се срещнаха с неговия ръководител Десислава Вълкова. По време на разговора бяха обсъдени сферите на партньорство, в които могат да работят заедно на базата на подписан договор двете институции.

ВУСИ и Центърът за подкрепа за личностно развитие в Пазарджик положиха основите на едно трайно и ползотворно сътрудничество, подчертаха участниците в събитието.