Динамични и наситени срещи с бъдещи зрелостници реализира екип на ВУСИ в средните училища в Сопот и Карлово. Мениджърът „Кандидатстудентски дейности“ Радослава Сенгалевич, експертът „Връзки с обществеността“ Величка Димова и Арсени Коларов от Студентския съвет запознаха средношколците с историята, успехите и съвременните и иновативни образователни тенденции на висшето училище.

В Професионалната гимназия „Ген. Вл. Заимов“ в Сопот Арсени Коларов, като неин възпитаник, плуваше в свои води. Студентът на ВУСИ получи поздравленията на ръководството в лицето на зам.-директора по учебната дейност Тина Шаралиева и зам.-директора по учебно-производствената дейност Хилда Танчовска за образователното си развитие и инициативността си да сподели на бъдещите зрелостници в гимназията, че мечтите да учиш и така да пътуваш по целия свят, наистина могат да се сбъднат. Той разказа на средношколци от 11-ти и 12-ти клас за множеството значими социални инициативи на Студентския съвет на ВУСИ, за предстоящата на 30 март студентска конференция за образованието и сигурността с участници от няколко държави, за знанията от обученията по програма Еразъм и чудесните приятелства, които се създават в авторитетния пловдивски вуз.

По време на видео презентациите на вуза бъдещи зрелостници съобщиха, че са запознати с процедурата по ранен прием с есе във ВУСИ и вече има кандидатствал по този начин. Те поставиха много въпроси за бакалавърските специалности в професионалните направления по национална сигурност и икономика. Любознателността им бе насочена и към възможностите за професионална реализация като криминалисти и икономисти в сферата на туризма, както и като специалисти по управление на софтуерните технологии.

Заимовци обърнаха внимание и на възможността да посетят висшето училище в Дните на кариерата и отворените врати, за да се запознаят на място с цялостния процес на обучение и с модерната учебна база и специализираните кабинети и зали по информационни технологии, охранителна сигурност, криминалистика, полиграф, бойни изкуства и електронно стрелбище.

Основният стремеж на ВУСИ също в презентационните срещи с бъдещи зрелостници в СУ „Иван Вазов“  в Сопот и в СУ „Васил Левски“ в Карлово бе те да бъдат максимално и обективно осведомени, за да направят най-качествения избор за висше образование и да реализират пълноценно своите професионални стремежи. На ръководствата на учебните заведения и на класните ръководители бе изказана благодарност за любезното съдействие при осъществяването на срещите със средношколците.