„Продължава да расте интересът на зрелостниците към кандидатстудентските презентации на ВУСИ в София“ – информира мениджърът „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Ани Хосен. Тя заедно с мениджъра на офис Милена Войчин се срещнаха с бъдещите кандидат-студенти в 90. СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” и 96.СУ “Лев Николаевич Толстой”.

Средношколците са насочили вниманието си към възможността, че могат да кандидатстват във Висшето училище по сигурност и икономика още преди да са завършили средното си образование. Така те могат да си осигурят място в предпочитани от тях иновативни бакалавърски специалности в професионалните направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление.

Представителите на ВУСИ изказаха своята благодарност за любезното съдействие на зам.-директора Борислава Тодорова на 90. СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” и на ръководните представители на 96.СУ “Лев Николаевич Толстой” за осъществените презентации на висшето училище.