На тържествена церемония във Висшето училище по сигурност и икономика бяха връчени дипломите на абсолвентите от випуск 2024 година, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” в професионалните направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление. Официални гости на събитието, в изпълнени до краен предел три аудитории,  бяха представители на партньорски организации, преподаватели, близки и приятели на завършващите. Водещ на академичното тържество бе председателят на Настоятелството на вуза Олга Манолова.

„Не забравяйте никога, че сте завършили ВУСИ – бъдещия първи частен университет в Пловдив и областта“ – каза в празничното си обръщение към абсолвентите президентът на вуза проф. д.п.н. Георги Манолов. Той отбеляза, че това, което се прави във висшето училище, е професионално, отговорно и в полза на студентите. Президентът на ВУСИ посочи, че випуск 2024 е имал трудни години, белязани от Ковид пандемията. „Направихме всичко възможно, за да не прекъснем учебния процес. Неслучайно честваме Вашето дипломиране именно днес, когато почитаме светите братя Кирил и Методий и приноса ни към европейската и световната цивилизация. Запомнете: Винаги сте добре дошли във ВУСИ!“ – подчерта проф. д.п.н. Манолов.

Върху европейската и световната тенденция за учене през целия живот акцентира в тържественото си слово ректорът на висшето училище проф. д-р Йордан Бакалов. Той посочи, че над 90 процента от възпитаниците на Висшето училище по сигурност и икономика се реализират успешно на пазара на труда. „Уверен съм, че с някои от Вас ще се срещнем отново тук като магистри, защото във ВУСИ се осигурява едно от най-добрите обучения у нас, съчетаващо теорията с практиката. Това е сред най-големите ни предимства“ – отбеляза проф. д-р Бакалов.

От името на абсолвентите като отличник на випуска Милена Митева от специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ изрази признателността за взискателността, уникалността, сигурността и интелигентността, с които са обучавани във ВУСИ. „Продължавайте да бъдете все така упорити и вярвайте в знанията си“ – призова тя своите колеги, – „защото ние сме бъдещето на България и пред нас вече са отворени много професионални врати“.

Тържествената церемония завърши с ритуално хвърлени шапки във въздуха, много снимки за спомен, цветя и увереността, че приятелствата, създадени във ВУСИ, остават завинаги.